فروشگاه اینترنتی فایل

اصطلاحات عمومی قارچ شناسی

بلاستوپور(Blastopore): اسپوری که درنتیجه‌ی جوانه زدن حاصل می‌شود.

بادینگ یا جوانه زدن (Budding): یک نوع تولیدمثل که در کنار سلول مادر یک جوانه به وجود می‌آید.

پارازیت(Parasite): موجودی که از موجود دیگر تغذیه می‌کند.

پیلی یوس (Pileus): کلاهک یا چتر قارچ.

دی کریون (Dikaryon): سلولی که دارای یک زوج هسته است.

دیپلوئی(Diploid): حاوی دو برابر کروموزوم.

ریزومرف(Rhizomorph): یک رشته ضخیم از هایفه.

سپتا(Septa): دیواره عرضی موجود در هایفه.

سوماتیک(Somatic): به مرحله رویشی یک موجود میگویند.

فراگمنت(Fragment): یک قطعه که از ماده‌ای جدامیشود.

فروتینگ بادی (Fruiting body): میوه یا بخش زایی.

فانجا(Fungi): اصطلاحاً به قارچ‌ها اطلاق می‌شود.

کلنی(Colony): به توده‌ای ازهایفه که یک جا جمع می‌شوند.

کونیدیوم(Conidium): اسپوری که به‌صورت غیرجنسی و بر روی کونیدیفورتشکیل می‌شود.

کونیدیوفور(Conidiophore): یک هایفه مخصوص که بر رویان کونیدیا به وجود می‌آیند.

گیلز(Gills): تیغه شعاعی در زیر چتر قارچ که بر رویان اسپور تشکیل می‌شود.

مولد(Mould): کپک.

میسلیوم(Mycelium): یک توده یا شبکه هایفه.

مایکولوژی(Mycology): علم شناخت قارچ.

میزبان(Host): موجودی که پارازیت را پناه می‌دهد.

هایفه(Hyphae): واحد ساختمانی قارچ‌ها، یک رشته نخی شکل.


منبع


برچسب ها : قارچ , قارچ خوراکی , قارچ سمی , قارچ دارویی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 15 مرداد 1399ساعت 11:48 توسط mahdi araqi | | تعداد بازدید : 0

× بستن تبلیغات